หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค ปกติ
ปีการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค กศ.ปช
ปีการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินสังเกตการสอนภาคปกติ
ปีการศึกษาที่ 1/2559

ปฏิทินสังเกตการสอน ภาค กศ.ปช
ปีการศึกษาที่ 1/2559

กศ.ปช.รุ่นที่ 16
(วิชา 101521)

17/5/2559

กศ.ปช.รุ่นที่ 17
(วิชา 101411)
5/1/2559

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ

ใบสมัครเข้าร่วม 2559

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2559

โรงเรียนที่ผ่าน การพิจารณาเพิ่มเติม (2559)

อาจารย์นิเทศก์ (ภาคปกติ)

อาจารย์นิเทศก์(ภาค กศ.ปช)

ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา

 

 

 

 

 


 7 ตุลาคม 2558


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð
รายการกล้าอาสาTHAIPBS
รายการอิฐก้อนแรกTHAIPBS
ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ