หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ภาค กศ.ปช รุ่นที่17
ปีการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู ภาค ปกติ
ปีการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ภาค กศ.ปช รุ่นที่16
ปีการศึกษาที่ 2/2559

ปฏิทินสังเกตการสอนภาคปกติ
ปีการศึกษาที่ 2/255
9

กศ.ปช.รุ่นที่ 17
(วิชา 101521)

05/06/2560

กศ.ปช.รุ่นที่ 17
(วิชา 101411)

25/7/2559

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ใบสมัครเข้าร่วม 2559

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2558

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2559

รายชื่อร.ร. ประจำปีการศึกษา 2560

อาจารย์นิเทศก์ (ภาคปกติ)

อาจารย์นิเทศก์(ภาค กศ.ปช)

ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
 
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð