หน้าแรก
โครงสร้างการบริหาร
บุคลากร
ปฏิทินฝึกประสบการณ์
วิชาชีพครู
ปีการศึกษาที่ 2/2558

กศ.ปช.รุ่นที่ 15
(วิชา 101414)

17/11/2558

กศ.ปช.รุ่นที่ 16
(วิชา 101412)

5/1/2558

Download  
คู่มือและแบบประเมิน

- ระดับ ป.บัณฑิต
- ระดับปริญญาตรี
ตารางการออกนิเทศก์

โรงเรียน
ร่วมพัฒนาวิชาชีพ
ปีการศึกษา 2555
ปีการศึกษา 2556
ปีการศึกษา 2558

อาจารย์นิเทศก์
ครูพี่เลี้ยง


Facebookฝ่ายฝึกคะ Hi5ฝ่ายฝึกคะ ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ
 

ข่าว
การศึกษา

 

 

 2 ธันวาคม 2558
7 ตุลาคม 2558


แบบบันทึกข้อมูลครูพี่เลี้ยงสำหรับจัดทำฐานข้อมูลออนไลน์

คลิกดาวน์โหลดไฟล์

 
รายละเอียดการสมัครเข้าร่วม
โครงการโรงเรียนร่วมพัฒนาวิชาชีพครู
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

   
เชิญอ่านบทความคะ
เชิญอ่านบทความคะ
àªÔ­¤ÅÔ¡ªÁÃÒ¡Ò÷Õè¹Õè¤Ð
รายการกล้าอาสาTHAIPBS
รายการอิฐก้อนแรกTHAIPBS
ส่งe-mailถึงฝ่ายฝึกคะ