62-9-27 คณะครุศาสตร์เปิดบูธแนะนำหลักสูตร NRRU Open House 2562

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
เปิดบ้านประชาสัมพันธ์หลักสูตรสาขาวิชาของคณะครุศาสตร์ ในกิจกรรม NRRU Open House ประจำปี 2562

โดยพี่ๆบุคลากรสำนักงานคณะครุศาสตร์และนักศึกษาสโมสรคณะครุศาสตร์ ให้การแนะนำหลักสูตรและให้ข้อมูลการรับสมัครเข้าศึกษาต่อหลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต ให้กับน้องๆนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาตอนปลายจากสถาบันการศึกษาต่างๆ ซึ่งน้องๆให้ความสนใจเข้ามาเยี่ยมชมและสอบถามข้อมูลการศึกษาต่อกันอย่างมากมาย