Image
Image
Image

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครู และบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 86

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ครั้งที่ 86 
ประเภท

  • ผู้อำนวยการ-รองอำนวยการเชี่ยวชาญ
  • ผู้อำนวยการ-รองอำนวยการชำนาญการพิเศษ
  • ครูเชี่ยวชาญ
  • ครูชำนาญการพิเศษ

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่ http://202.29.4.170/nidtep/

วิดีทัศน์แนะนำคณะครุศาสตร์

ภาพกิจกรรม

วารสารวิชาการ

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 1

วารสารครุสีมาปีที่ 2 ฉบับที่ 1

.

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับพิเศษ

.

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วารสารครุสีมาปีที่ 1 ฉบับที่ 2