044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ติดต่อเรา

คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ที่อยู่ : 340 ถนนสุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
ติดต่อสำนักงานคณบดี หมายเลขโทรศัพท์ภายใน 044-009-009 ต่อ 1720 ,1721   และ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 062-195-9333
ติดต่อฝ่ายฝึกประสบการวิชาชีพครู โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1728 และ หมายเลขโทรศัพท์เคลื่อนที่ 098-516-3554
ติดต่อศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู โทรศัพท์ 044-009-009 ต่อ 1724
E-mail : edukorat@nrru.ac.th
Facebook : edukorat