ประชาสัมพันธ์เรื่องแนวทางการจัดสอบของนักศึกษา ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2562

covid 2 2