ประชาสัมพันธ์คู่มือการใช้งานระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิต และรับเงินค่าประกันค่าของเสียหายคืน ระดับปริญญาตรี ระหว่างวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 ผ่านระบบเว็บไซต์

คู่มือการใช้งาน ระบบขึ้นทะเบียนบัณฑิตและรับเงินค่าประกันค่าของเสียหายคืน ระดับปริญญาตรี
ในวันที่ 25 – 27 มีนาคม 2563 เข้าระบบทางเว็บไซต์ http://misapro.nrru.ac.th/graduate/
โดยป้อนข้อมูล ชื่อผู้ใช้งาน และรหัสผ่านเดียวกับ การใช้ระบบบริการการศึกษาของมหาวิทยาลัย (http://reg.nrru.ac.th/)
คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติมที่ https://drive.google.com/…/1rF0bcQCoTG_hCiJ_TzaxMMNnV…/view…