ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาค วิชาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 062101 โดยวิธีสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

ประชาสัมพันธ์ตารางสอบปลายภาคของนักศึกษา วิชาทักษะการฟังและพูดภาษาอังกฤษ รหัสวิชา 062101

สอบในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

โดยวิธีสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

elearning.nrru.ac.th และ elearning2.nrru.ac.th

 

รายละเอียดการสอบจะแยกตามหมู่เรียน เว็บไซต์ที่ใช้เข้าสอบ และวันเวลาที่สอบตามตารางดังนี้

exam schedule renew 27 2 2563

สอบในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2563

โดยวิธีสอบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์

elearning.nrru.ac.th และ elearning2.nrru.ac.th

นักศึกษาทุกคนกรุณาอ่านรายละเอียดให้ครบถ้วน เพื่อเข้าใช้งานเว็บไซต์สำหรับการสอบออนไลน์ ตามวันและเวลาที่กำหนด
เพื่อเป็นประโยชน์ต่อการสอบของนักศึกษาอย่างถูกต้อง