ประชาสัมพันธ์การเปิดสอบและการรับสมัคร กพ. ภาค ก ประจำปี 2563

สำนักงาน ก.พ. เปิดสอบภาคความรู้ความสามารถทั่วไป (ภาค ก.) ประจำปี 2563 (รอบทั่วไป) รับสมัครสอบทางอินเตอร์เน็ต ตั้งแต่วันที่ 6 -​ 27 กุมภาพันธ์ 2563
โปรดทราบ!
1. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) ได้
2. ผู้สมัครสอบที่เลือกสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (E-EXAM) และได้ยืนยันการสมัครสอบแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 (PAPER & PENCIL) ได้
3. ผู้สมัครสอบที่สอบผ่านการวัดความรู้ความสามารถทั่วไปของสำนักงาน ก.พ. ในระดับวุฒิการศึกษาใดแล้ว จะไม่สามารถสมัครสอบในระดับวุฒิการศึกษาเดียวกัน หรือต่ำกว่าได้

Apply detail

เอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 .ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563
1.ประกาศสำนักงาน ก.พ. เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 (e-Exam) คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
่านรายละเอียดเพิ่มเติมการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปี 2563 ที่ https://ocsc2.job.thai.com/index5.html

เอกสารประกอบการสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี 2563 แบบ Paper & Pencil
1.ประกาศสำนักงาน ก.พ.เรื่อง รับสมัครสอบเพื่อวัดความความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
2.รายละเอียดเกี่ยวกับระดับวุฒิการศึกษาที่รับสมัครสอบ คลิกที่นี่เพื่ออ่าน
3.ร่างกำหนดการสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไป ประจำปี 2563 คลิกที่นี่เพื่ออ่าน

เว็บไซต์การสมัครสอบเพื่อวัดความรู้ความสามารถทั่วไปประจำปี (ก.พ.) https://ocsc2.job.thai.com/indexoptional.php