ขอเชิญสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา สร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย

ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา

สร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย
 1 2 2500 3

      คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญผู้สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา
สร้างสื่อการสอนเอนิเมชั่นอย่างง่าย ด้วยโปรแกรมดิจิทัลมัลติมีเดีย
รายละเอียด
รุ่นที่ 1 วันที่ 15-16 กุมภาพันธ์ 2563
รุ่นที่ 2 วันที่ 14-15 มีนาคม 2563
**หลักสูตรได้รับอนุมัติให้ฝึกอบรมจากสถาบันคุรุพัฒนา ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับวุฒิบัตรจากการอบรม จำนวน 14 ชั่วโมง
เพื่อใช้ประกอบการประเมินเพื่อให้มีและเลื่อนวิทยฐานะได้
สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการอบรม คลิกลงทะเบียนออนไลน์ได้ที่ ลิ้งค์ http://bit.ly/2t0Zx95
หรือสแกน QR Code ผ่านแอพพลิเชั่นบนโทรศัพท์เพื่อลงทะเบียน
                  qr register

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายพัฒนางานวิชาการพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษา
คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา โทร. 044-009-009 ต่อ 1724 หรือ 1720
หรือศึกษารายละเอียดโครงการเพิ่มเติม คลิก!