044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

บุคลากรฝ่ายกิจการนักศึกษาและศิษย์เก่าสัมพันธ์

Ahin Xian
Ahin Xianรองคณบดีฝ่าย...........โทร.08-000-0000 , Line ID : activestudent
Ahin Xian
Ahin Xianรองคณบดีฝ่าย...........โทร.08-000-0000 , Line ID : activestudent
ทดสอบ
ทดสอบรองคณบดีฝ่าย...........โทร.08-000-0000 , Line ID : activestudent