กลับสู่หน้าหลัก คลิกเพื่อเข้าสู่บทเรียน
 
 
เเบบประเมิน
 

เเบบประเมิน 1
เเบบประเมิน 2 ศึกษานิเทศก์ และ ทีมวิจัย(มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา)
เเบบประเมิน 3
เเบบวัดทักษะป.1-ป.3 (สำหรับครู)
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.1.หลังเรียน.pdf
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.2.หลังเรียน.pdf
ทักษะการมีวิจารณญาณ ป.3.หลังเรียน.pdf
ตัวอย่างเเผนการสอน
วิชาคณิตศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2

 

 
วิชาวิทยาศาสตร์
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
 
 
วิชาภาษาไทย
แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1
  แผนการจัดการเรียนรู้ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 1