044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ช่องทางการติดต่อผู้สอนคณะครุศาสตร์และคณะร่วมผลิต หลักสูตรครุศาสตรบัณฑิต

team head

team head humant

team head scient