044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดงาน มหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี เสียงเพลง แสงพราย สายลม "IN THE MOOD The Music Recital Festival

     สาขาวิชาดนตรีศึกษา คณะครุศาสตร์ ได้จัดงาน มหกรรมการแสดงผลงานทางดนตรี เสียงเพลง แสงพราย สายลม "IN THE MOOD The Music Recital Festival 2022" ณ ห้อง 5.1.2 ห้องปฏิบัติการดนตรี อาคาร 5 ชั้น 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ระหว่างวันที่ 21 -31 มีนาคม 2565 ในเวลา 17.00 น. - 21.00 น. และ เสาร์ - อาทิตย์ เวลา 09.00 น. - 16.00 น.
     ในพิธีเปิดเมื่อวันที่ 21 มีนาคม 2565 เวลา 18.00 น. รองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลืมนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้ให้เกียรติเป็นประธานเปิดงาน
พร้อมทั้งได้ให้โอวาทแก่นักศึกษา กล่าวขอบคุณคณาจารย์ในสาขา และกล่าวต้อนรับแขกที่มาร่วมงาน จากนั้นเป็นกิจกรรมมอบเกียรติบัตรแก่ผู้สนับสนุนโครงการ
และร่วมรับชมการแสดงทางดนตรีของนักศึกษา