044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ครุศาสตร์คึกคักร่วมมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย NRRU OPEN HOUSE 2022

ครุศาสตร์คึกคักร่วมมหกรรมเปิดโลกการเรียนรู้ในรั้วมหาวิทยาลัย NRRU OPEN HOUSE 2022
โดยท่านผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.อดิศร เนาวนนท์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีเปิด NRRU OPEN HOUSE 2022 รวมทั้งคณะผู้บริหาร คณาจารย์ เจ้าหน้าที่ นักศึกษาทุกคน
ทั้งนี้ท่านรองศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม คณบดีคณะครุศาสตร์ ได้เยี่ยมชม ชื่นชม บูธทุกสาขา รวมถึงให้กำลังใจนักศึกษาทุกสาขาในกิจกรรมครั้งนี้ด้วย
ครุศาสตร์จัดหนักจัดเต็มทั้ง 19 สาขาของคณะครุศาสตร์
ในงาน NRRU OPEN HOUSE 2022 เชิญชวนน้อง ๆนักเรียนทุกแหล่งสถานศึกษา สัมผัสการเรียนรู้วิถีชีวิตการศึกษาในรั้วมหาวิทยาลัย
ระหว่างวันที่ 17-18 พฤศจิกายน 2565 ณ หอประชุมใหม่(อาคาร35) ม.ราชภัฏนครราชสีมา