044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

Toggle หัวเรื่อง วันที่
pdf 1.แบบฟอร์มใบขอยกเลิกวันลา ( pdf, 69 KB ) (893 download) Popular
pdf 2.1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว ( pdf, 189 KB ) (1324 download) Popular
pdf 2.2 แบบใบลาพักผ่อน ( pdf, 163 KB ) (968 download) Popular
pdf 3.1 แบบใบลาป่วย ลากิจส่วนตัว-ป่วยไม่เกิน 60 วัน-ลากิจไม่เกิน 30 วัน ( pdf, 180 KB ) (1614 download) Popular
pdf 3.2 แบบใบลาป่วยมากกว่า 60 วัน-ลากิจมากกว่า 30 วัน ( pdf, 176 KB ) (1038 download) Popular
pdf 3.3 แบบใบลาพักผ่อน (ไม่เกิน 10 วัน) ( pdf, 141 KB ) (1019 download) Popular
pdf 3.4 แบบใบลาพักผ่อน (เกิน 10 วัน) ( pdf, 148 KB ) (897 download) Popular
pdf 3.5 แบบใบลาไปต่างประเทศ ( pdf, 155 KB ) (936 download) Popular
pdf 3.6 แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (ไม่เกิน 7 วัน) ( pdf, 126 KB ) (852 download) Popular
pdf 3.7 แบบใบลาไปถือศีลปฏิบัติธรรม (เกิน 7 วัน) ( pdf, 134 KB ) (911 download) Popular
pdf 4.แบบฟอร์มใบลาคลอดบุตร ( pdf )
pdf 5.แบบฟอร์มใบลาไปอุปสมบท ( pdf, 89 KB ) (921 download) Popular
pdf 12.แบบขออนุญาตสแกนลายนิ้วมือเพื่อลงเวลาปฏิบัติราชการย้อนหลัง ( pdf, 83 KB ) (972 download) Popular