044-009009 ต่อ 1721 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรม 📍โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา ก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ

PR 01

ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
ขอเชิญบุคลากรทางการศึกษาที่สนใจเข้ารับการอบรม
📍 โครงการพัฒนาข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้มีและเลื่อนเป็นวิทยฐานะในหลักสูตรต่างๆ ได้แก่

⏩ ครู เชี่ยวชาญ
อบรมวันที่ 20-24 มิถุนายน 2565

⏩ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ ชำนาญการพิเศษ
อบรมวันที่ 19-22 กรกฎาคม 2565

⏩ ผู้อำนวยการ รองผู้อำนวยการ เชี่ยวชาญ
อบรมวันที่ 1-5 สิงหาคม 2565

สามารถแจ้งความประสงค์เข้ารับการอบรมผ่านสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาที่ท่านสังกัด
หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
"หน่วยพัฒนาคณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา"
ศูนย์ศึกษาการพัฒนาครู คณะครุศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
📞 085-4953826, 063-3588989