044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

logo edu 2021

วารสารวิชาการคณะครุศาสตร์ ก้าวสู่ปีที่ 6 ขอเชิญอาจารย์ นักวิจัย และบุคคลทั่วไป ร่วมส่งบทความเพื่อตีพิมพ์ในวารสารครุสีมา

 2

อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่เว็บไซต์วารสารครุสีมา คลิก!