044-009009 ต่อ 1720 และ 062-195-9333 edukorat@nrru.ac.th  edukorat

ตรวจสอบพื้นที่สำหรับเก็บงานเอกสารของ Google Drive พร้อมชื่ออาจารย์ และ E-mail

ตรวจสอบพื้นที่สำหรับเก็บงานเอกสารของ Google Drive พร้อมชื่ออาจารย์ และ E-mail (คลิก) ขั้นตอนการตรวจสอบพื้นที่เก็บงานเอกสารและการใช้งาน

messageimage 1585809144294

ตัวอย่างการรายงาน และคำสั่งมอบหมายงานคณะครุศาสตร์

**แนะนำให้ส่งเป็นไฟล์ PDF โดยตั้งชื่อหมวดของไฟล์ ตามด้วยสัปดาห์ที่ปฏิบัติงาน เช่น
- การปฏิบัติงาน-สัปดาห์ที่ 1 (23-29 มี.ค.63)
- การออกนอกพื้นที่-สัปดาห์ที่ 1 (23-29 มี.ค.63)

หากท่านใดพบปัญหาการเข้าถึงโฟลเดอร์หรือการส่งงาน สอบถามได้ที่
อาจารย์สุวรรณา บุเหลา โทร. 063-7578887 หรือนายกฤษณะ พีระนวโชติ โทร .081-3606997